PROPOZICE

 • Termín pro podání přihlášek: 20.2.2020

 • Mezinárodní porota bude složená z lichého počtu členů a jejich seznam bude uveřejněn na těchto stránkách. Rozhodnutí poroty je definitivní a nezvratné.

 • Soutěže se mohou zúčastnit mladí pěvci - 35 let - včetně (soutěžící nesmí v den prvního kola soutěže překročit 36 let věku).

 • Soutěžící musí před začátkem soutěže prokázat svůj věk platným dokladem.

 • Soutěž je tříkolová a soutěží muži a ženy společně.

 • Zpívání zpaměti je podmínkou.

 • Transponování árií je nepřípustné.

 • Soutěžící nesmí ve finálovém kole opakovat skladbu, kterou již přednesl.

 • Soutěžní repertoár musí být přednesen v originální úpravě a jazyku.

 • Změna repertoáru je možná pouze  do 20.2.2020.

 • Ubytování účastníkům hradí od semifinálového kola pořadatel

 • Soutěž je neanonymní a veřejná.

 • Nemá-li soutěžící vlastního korepetitora, uvede tuto skutečnost do přihlášky a pořadatel zajistí klavírní doprovod na své vlastní náklady.

 • Pořadatel soutěže má právo zaznamenávat formou audionahrávky nebo videonahrávky výkony soutěžících ve všech kolech soutěže a koncertech vítězů. Pořízené nahrávky může pořadatel použít dle vlastního uvážení pro propagační účely soutěže. Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí s možností zaznamenání jeho výkonu bez nároku na honorář. 

 • Přihlášením do soutěže kandidát souhlasí s přijetím těchto pravidel a rozhodnutím poroty.

 • Informace a notové materiály na vyžádání poskytne pořadatel soutěže.

 • Zájemci o soutěž zašlou přihlášku nejpozději do 20.2.2020.

 • V případě, že se soutěžící nemůže zúčastnit osobně prvního kola soutěže, je možné zaslat porotě k hodnocení video nahrávku (výhradně formou odkazu na YOUTUBE.com). Tuto skutečnost je soutěžící povinen označit v přihlášce a současně vyplnit přesnou webovou adresu na youtube. Video musí být reálný záznam libovolné operní árie s klavírním doprovodem, který není sestříhaný a upravovaný. Video nesmí být starší 6 měsíců. 

 

První kolo soutěže:

 

V případě, že se soutěžící nemůže zúčastnit osobně prvního kola soutěže, je možné zaslat porotě k hodnocení video nahrávku (výhradně formou odkazu na YOUTUBE.com).

 • March 06, 2020: Vienna, Austria

(PLACE: Botschaft der Tschechischen Republik, Address: Penzinger Straße 11-13, A-1140 Wien)

 • March 12, 2020: Budapest, Hungary

(PLACE: Czech Centre Budapest, Address: Szegfű u. 4., Budapest, 1063, Hungary)

 • March 14, 2020: Warsaw, Poland

(PLACE: Czech Centre Warsaw, Address: Al. Róż 16, Warszawa, 00-556, Poland)

 • March 20, 2020: Berlin, Germany

(PLACE: Botschaft der Tschechischen Republik, Address: Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin, Germany)

 • March 21, 2020: Prague, Czech Republic

(PLACE: Conference hall of the Czech museum of Music, Prague, Address: Karmelitská 388/2, 118 00 Prague)​

 • March 27, 2020: Munich, Germany

(PLACE: Haus des deutschen Ostens, Address: Am Lilienberg 5, München

 • V prvním kole si zvolí účastník jednu árii dle vlastního výběru.

 • Pořadatel může změnit nebo zrušit místo 1. kola soutěže nejpozději do 25.2.2020. V takovém případě bude účastníkům nabídnuto náhradní místo a termín 1. kola. Pokud účastník nevyužije tuto možnost, bude mu vrácen poplatek v plné výši.

 • O přesné adrese a časovém harmonogramu 1. kola budou účastníci informováni nejpozději do 25.2.2020.

 • Výsledky prvního kola soutěže budou oznámeny emailem a to nejpozději do 10.5.2020

 • Postupující semifinalisté musí nejpozději do 10.9.2020 zaslat na email: info@operamladych.com svůj repertoár pro semifinálové a finálové kolo soutěže.

 

Semifinálové kolo

(10.10.2020 - Jihlava, Sál hotelu Gustav Mahler, CZECH REPUBLIC)

 

 • V semifinálovém kole si zvolí účastník jednu libovolnou árii dle vlastního výběru (nemusí být odlišné od árií prvního kola).

 • Účastník je povinen ohlásit pořadateli repertoár pro druhé a finálové kolo soutěže nejpozději do 10.9.2019.

 

Finálové kolo

(11.10.2020 - Jihlava, Sál hotelu Gustav Mahler, CZECH REPUBLIC)

 

 • Ve finálovém kole si zvolí účastník jednu libovolnou árii dle vlastního výběru (musí být odlišná od árií prvního a druhého kola).

 • Ubytování účastníkům hradí ve finálovém kole pořadatel

 

GALAKONCERT vítězů

(12.10.2020 - Jihlava, Sál hotelu Gustav Mahler, CZECH REPUBLIC)

 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen se uskuteční na GALAKONCERTĚ vítězů. 

Každý oceněný soutěžící je povinen vystoupit na GALAKONCERTĚ vítězů. 

 

Výherci prvního, druhého a třetího místa v soutěži  jsou povinni vystoupit na dalších koncertech vítězů: v termínu 13.10. - 17.10.2020. Náklady na ubytování hradí pořadatel.

V případě, že na žádost pořadatele soutěžící nevystoupí na koncertech vítězů ztrácí nárok na cenu v soutěži.

Soutěžící souhlasí s případnou veřejnou audio, nebo videonahrávkou bez nároku na honorář a autorská práva.

Přihláška:

Přihlášku odešlete nejpozději do 20.2.2020 vyplněním elektronického formuláře na www.operamladych.com 

Současně s odesláním přihlášky je nutné uhradit účastnický poplatek ve výši 2800 Kč na účet: 2100319763/2010 vedený u Fio banky a potvrzení o zaplaceni zaslat elektronicky e-mailem na: info@operamladych.com.

Přihlášku pořadatel akceptuje a zaregistruje až po přijetí potvrzení o platbě.

Poplatek je nevratný a v případě neúčasti na soutěži propadá ve prospěch pořadatele.

Číslo účtu : 2100319763 / 2010

Majitel : Opera mladých z.s.

IBAN : CZ1020100000002100319763

BIC : FIOBCZPPXXX

Adresa banky : Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

 

Poplatky:

Účastnický poplatek: 2800 Kč.

 

Ceny

1.cena - 40.000 Kč

2.cena - 20.000 Kč

3.cena - 10.000 Kč

 

Speciální ceny pro rok 2019

 • Prize of Slovak National Theatre, Bratislava (performance on stage)

 • Prize of Thüringen Philharmonie (performance on stage)

 • Prize of Krakow Philharmonie (performance on stage)

 • Prize of State opera Banska Bystrice, Slovakia (performance on stage)

 • Prize of OPERA MLADYCH: Concerts tour in the Czech Republic in the framework of the festival "The Jakub Pustina and his guests"

 • Prize of Gabriela Benackova - 3 x 500 EUR voucher for Master Class

 • Prize of Gabriela Benackova - 2 x 800 EUR voucher for Master Class

 • Concert of Town Jihlava (concert performance)

 • Prize of festival of Vladimir Reisky de Dubnic (concert performance)

 • Prize of Vysocina Region (concert performance)

 • Audience prize

 

Harmonogram soutěže:

 

První kolo soutěže:

 • March 06, 2020: Vienna, Austria

 • March 12, 2020: Budapest, Hungary

 • March 14, 2020: Warsaw, Poland

 • March 20, 2020: Berlin, Germany

 • March 21, 2020: Prague, Czech Republic

 • March 27, 2020: Munich, Germany

 

Semifinálové kolo soutěže:

​Příjezd a registrace v hotelu Gustav Mahler, Jihlava: 09.-10.10.2020

Semifinálové kolo soutěže: 10.10.2020

 

Finálové kolo soutěže: 11.10.2020

Galakoncert vítězů: 12.10.2020

 

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 13.10.2020

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 14.10.2020

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 15.10.2020

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 16.10.2020

Koncert vítězů (následný koncert vítězů s držiteli 1., 2. a 3. místa): 17.10.2020

Vienna, Austria - March 06, 2020

Budapest, Hungary - March 12, 2020

Warsaw, Poland - March 14, 2020

Berlin, Germany - March 20, 2020

Prague, Czech Republic - March 21, 2020

Munich, Germany - March 27, 2020